Φαράγγια της Κύπρου

Αφιερώματα

Image

Ο σχηματισμός ενός φαραγγιού προϋποθέτει την ύπαρξη ρηγμάτων ή διακλάσεων διά μέσου των οποίων διευκολύνεται η διάβρωση. Ο γεωλογικός χαρακτήρας της Κύπρου δεν επιτρέπει την ύπαρξη μεγάλων φαραγγιών, ωστόσο σε διάφορες ασβεστολιθικές περιοχές της δημιουργήθηκαν μερικά αξιόλογα φαράγγια με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον. Τα μεγαλύτερα φαράγγια βρίσκονται στην επαρχία Πάφου, από τα οποία τα γνωστότερα είναι εκείνα του Άβακα και της Ανδρολύκου.

Λήμματα Αφιερώματος

Φαράγγια

Φαράγγι είναι μια στενή κοιλάδα με απόκρημνες πλαγιές, η δημιουργία της οποίας οφείλεται στην ενέ...

Άβακας ή Αυγάς

Μικρό ποτάμι της δυτικής Πάφου, με λεκάνη απορροής 24 τετρ. χμ. Αρκετοί χείμαρροι από τα χωριά Πά...

Κακκαρίστρας φαράγγι

Μικρό σε βάθος και έκταση φαράγγι, που ευρίσκεται στα νότια της Λευκωσίας, στη διοικητική έκταση ...

Φοινί καταρράκτης- φαράγγι

Στο χωριό Φοινί, στην περιοχή «Χαντάρας» υπάρχει ένας μαγευτικός καταρράκτη, ο καταρράκτης της Χαντά...

Ανδρολύκους φαράγγια

Τα φαράγγια Ανδρολύκους βρίσκονται στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Πάφου στην Κύπρο και συνορεύουν με...

Μαρούλλενας φαράγγι

Το φαράγγι της Μαρούλλενας δημιουργήθηκε από τον ποταμό Μαρούλλενα στον οικισμό του Καλού Χωριού...

Άλλα Αφιερώματα