Αρχαία Θέατρα

Αφιερώματα

Image

Τα μέχρι σήμερα γνωστά αρχαία κυπριακά θέατρα, κατά σειράν χωρητικότητας, είναι της Σαλαμίνος, της Πάφου, του Κουρίου και των Σόλων. Το άλλο μικρό θέατρο στην Κάτω Πάφο, που βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση στα νοτιοανατολικά της Οικίας του Διονύσου, ταυτίζεται με ωδείο και η χρήση του περιοριζόταν σε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις και μουσικούς αγώνες.

Λήμματα Αφιερώματος

Θέατρο

Η λέξη θέατρο έχει προέλευση αρχαία ελληνική και προέρχεται από το ρήμα θεάομαι....

Σαλαμίνα

Αρχαιολογικός χώρος

Τα αρχιτεκτονικά οικιστικά κατάλοιπα και το εκτενέστατο νεκροταφείο της Σαλαμίνας, το μεγαλύτερο...

Σόλοι

Κατά την Αρχαιότητα οι Σόλοι ήταν μια από τις πιο σημαντικές πόλεις-βασίλεια της Κύπρου. Η πόλη,...

Κούριο

Κατά την Αρχαιότητα το Κούριον αποτελούσε μια από τις σημαντικές πόλεις-βασίλεια της Κύπρου. Η ισ...

Ωδείον

Σχολή μουσικής ή οικοδόμημα που εχρησιμοποιείτο για μουσικές εκδηλώσεις. Από τη λέξη ωδή (κατά συ...

Θέατρο

Αρχαία θέατρα της Κύπρου

Τα μέχρι σήμερα γνωστά αρχαία κυπριακά θέατρα, κατά σειράν χωρητικότητας, είναι της Σαλαμίνος, τη...